Соёлын төвийн барилга /Төв, Баянчандмань сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
199,552,150.0
Төслийн нэр
Соёлын төвийн барилга /Төв, Баянчандмань сум/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Мета менежмент ХХК
Гэрээний дүн
1,498,483,880.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Төв аймгийн Баянчандмань сумын соёлын төвийн барилга, угсралтын ажил
Мета менежмент ХХК
Төв аймгийн ГХБХБГ
Төв аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Төв аймгийн Засаг дарга
Мета менежмент ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Соёлын төвийн барилга /Төв, Баянчандмань сум/ 199,552,150.0 0.0 40% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Соёлын төвийн барилга /Төв, Баянчандмань сум/ 250,152,016.0 0.0 74% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
80%
Соёлын төвийн барилга /Төв, Баянчандмань сум/ 256,220,352.0 0.0 57% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2021001643
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • Энэ онд санхүүжих дүн 1,100.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIV.1.21
Аймаг, нийслэл
Төв
Сум, дүүрэг
Баянчандмань
ТЕЗ
СОЁЛЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Соёлын төв
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
1,500.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Төв аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Төв аймгийн Засаг дарга