Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Сүхбаатар, Уулбаян сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
218,354,026.0
Төслийн нэр
Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Сүхбаатар, Уулбаян сум/
Төлөв
Илгээсэн
Компаны нэр
БЧГ ХХК
Гэрээний дүн
1,403,597,887.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
XII.2.1.59 Соёлын төвийн барилга, 240 суудал / Сүхбаатар, Уулбаян сум/ угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээ
БЧГ ХХК
Сүхбаатар аймгийн ГХБХБГ
Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга
БЧГ ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
10%
Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Сүхбаатар, Уулбаян сум/ 218,354,026.0 0.0 90% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2021001643
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2021-01-11 06:37:21
  • 2019 онд санхүүжих дүн 500.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIV.1.31
Аймаг, нийслэл
Сүхбаатар
Сум, дүүрэг
Уулбаян
ТЕЗ
СОЁЛЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Соёлын төв
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
1,500.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Сүхбаатар аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга