Дуу бүжгийн "Боржигин" чуулгын барилга /Говьсүмбэр/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
1,134,000,000.0
Төслийн нэр
Дуу бүжгийн "Боржигин" чуулгын барилга /Говьсүмбэр/
Төлөв
Захиалагч буцаасан
Компаны нэр
Хөшиг Уул ХХК
Гэрээний дүн
3,470,968,303.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Дуу бүжгийн Боржигин чуулгын барилгын ажил
Хөшиг Уул ХХК
Говь-Сүмбэр аймгийн ГХБХБГ
Говь-Сүмбэр аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Говь-Сүмбэр аймгийн Засаг дарга
Хөшиг Уул ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
40%
Дуу бүжгийн "Боржигин" чуулгын барилга /Говьсүмбэр/ 1,134,000,000.0 0.0 33% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • Энэ онд санхүүжих дүн 1,134.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIV.1.45
Аймаг, нийслэл
Говьсүмбэр
Сум, дүүрэг
Сүмбэр төв сум
ТЕЗ
СОЁЛЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Театр
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
3,500.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2023
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Говь-Сүмбэр аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Говь-Сүмбэр аймгийн Засаг дарга

Бичиг баримтын бүртгэл

  • ТЕЗҮС