Соёлын төвийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Жавхлант сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
176,718,155.0
Төслийн нэр
Соёлын төвийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Жавхлант сум/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
БДЗ ХХК
Гэрээний дүн
356,020,030.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Соёлын төвийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ Жавхлант сум/
БДЗ ХХК
Сэлэнгэ аймгийн ГХБХБГ
Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга
БДЗ ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Соёлын төвийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Жавхлант сум/ 176,718,155.0 0.0 80% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIV.2.6
Аймаг, нийслэл
Сэлэнгэ
Сум, дүүрэг
Жавхлант
ТЕЗ
СОЁЛЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Сэлэнгэ аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга