Соёлын байгууллагуудын их засвар /Өвөрхангай/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
114,000,000.0
Төслийн нэр
Соёлын байгууллагуудын их засвар /Өвөрхангай/
Төлөв
Илгээсэн
Компаны нэр
Юу зэт эрдэнэ ХХК
Гэрээний дүн
114,000,000.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Өлзийт сумын Соёлын төвийн их засвар
Юу зэт эрдэнэ ХХК
Өвөрхангай аймгийн ГХБХБГ
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга
Юу зэт эрдэнэ ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
10%
Соёлын байгууллагуудын их засвар /Өвөрхангай/ 114,000,000.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIV.2.13
Аймаг, нийслэл
Өвөрхангай
Сум, дүүрэг
Баян-Өндөр
ТЕЗ
СОЁЛЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2021
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Өвөрхангай аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга