Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
1,804,456,282.0
Төслийн нэр
Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
"Жол" ХХК
Гэрээний дүн
4,194,298,160.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/
"Жол" ХХК
Зам тээврийн хөгжлийн төв
Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Зам, тээврийн хөгжлийн яам
"Жол" ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ 1,804,456,282.0 0.0 43% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ 1,162,620,301.0 0.0 71% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • Энэ онд санхүүжих дүн 2,700.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XV.1.1.26
Аймаг, нийслэл
Баян-Өлгий
Сум, дүүрэг
Улаанхус
ТЕЗ
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Авто зам
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
4,597.5 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2022
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Зам тээврийн хөгжлийн төв
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Зам, тээврийн хөгжлийн яам