Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
1,882,525,834.0
Төслийн нэр
Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/
Төлөв
Хянасан
Компаны нэр
"Саруул харгуй" ХХК
Гэрээний дүн
5,723,261,375.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/
"Саруул харгуй" ХХК
Зам тээврийн хөгжлийн төв
Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Зам, тээврийн хөгжлийн яам
"Саруул харгуй" ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
30%
Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/ 1,882,525,834.0 0.0 41% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/ 314,305,032.0 0.0 5.5% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • Энэ онд санхүүжих дүн 300.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XV.1.1.65
Аймаг, нийслэл
Архангай
Сум, дүүрэг
Өндөр-Улаан
ТЕЗ
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Авто зам
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
6,300.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2021
Дуусах огноо
2022
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Зам тээврийн хөгжлийн төв
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Зам, тээврийн хөгжлийн яам