Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
1,312.3
Төслийн нэр
Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
"Гангүүр" ХХК
Гэрээний дүн
6,399.3 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/
"Гангүүр" ХХК
Зам тээврийн хөгжлийн төв
Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Зам, тээврийн хөгжлийн яам
"Гангүүр" ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/ 1,029.8 0.0 16.1% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/ 1,369.9 0.0 37.5% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
80%
Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/ 364.1 0.0 43.2% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
80%
Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/ 1,048.5 0.0 59.6% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2021001643
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2021-01-11 06:37:53
  • Хүсэлт гаргагч admin
  • Энэ онд санхүүжих дүн 5,900.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XV.2.1.3
Аймаг, нийслэл
Хэнтий
Сум, дүүрэг
Биндэр
ТЕЗ
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Гүүрийн байгууламж
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
6,400.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Зам тээврийн хөгжлийн төв
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Зам, тээврийн хөгжлийн яам