Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
642,841,115.0
Төслийн нэр
Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
"Бигмонголиа билдинг" ХХК
Гэрээний дүн
4,808,971,826.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/
"Бигмонголиа билдинг" ХХК
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Зам, тээврийн хөгжлийн яам
"Бигмонголиа билдинг" ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/ 642,841,115.0 0.0 13.4% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/ 66,588,107.0 0.0 21.4% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
80%
Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/ 321,294,960.0 0.0 20% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 4,000.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XV.3.1.1
Аймаг, нийслэл
Хэнтий
Сум, дүүрэг
Дадал
ТЕЗ
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Бусад
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
5,000.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2022
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Бичиг баримтын бүртгэл

  • ТЕЗҮС