12 а магистралийн ТК-1211 цэгээс урагш гарсан 2 Ø 400 мм голчтой шугамыг 2 Ø 500 мм болгон өргөтгөх, 3х500х70 хүчин чадалтай шинээр даралт өргөх насос станц барих, зургийн хамт /Улаанбаатар/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
468.0
Төслийн нэр
12 а магистралийн ТК-1211 цэгээс урагш гарсан 2 Ø 400 мм голчтой шугамыг 2 Ø 500 мм болгон өргөтгөх, 3х500х70 хүчин чадалтай шинээр даралт өргөх насос станц барих, зургийн хамт /Улаанбаатар/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Альянс Тех ХХК
Гэрээний дүн
6,527.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
"12 а магистралийн ТК-1211 цэгээс урагш гарсан 2*400мм голчтой шугамыг 2*500мм болгон өргөтгөх, 3х500х70 хүчин чадалтай шинээр даралт өргөх насос станц барих, зургийн хамт/Улаанбаатар/"төсөл арга хэмжээ
Альянс Тех ХХК
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Эрчим хүчний яам
Альянс Тех ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
12 а магистралийн ТК-1211 цэгээс урагш гарсан 2 Ø 400 мм голчтой шугамыг 2 Ø 500 мм болгон өргөтгөх, 3х500х70 хүчин чадалтай шинээр даралт өргөх насос станц барих, зургийн хамт /Улаанбаатар/ 468.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2021001132
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2021-01-11 06:38:06

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XVIII.1.15
Аймаг, нийслэл
Улаанбаатар
Сум, дүүрэг
Сүхбаатар
ТЕЗ
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2015
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Эрчим хүчний яам