Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
878.0
Төслийн нэр
Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/
Төлөв
Илгээсэн
Компаны нэр
Морин сувд ХХК
Гэрээний дүн
8,695.6 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум/
Морин сувд ХХК
Барилгын хөгжлийн төв
Эрүүл мэндийн яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Эрүүл мэндийн яам
Морин сувд ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
10%
Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 878.0 0.0 33% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 1,838.0 0.0 39% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
30%
Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 930.0 0.0 44% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
80%
Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 1,211.0 0.0 31% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 5,000.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIX.1.4
Аймаг, нийслэл
Баян-Өлгий
Сум, дүүрэг
Өлгий төв сум
ТЕЗ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
эмнэлэг
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
17,364.9 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2023
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Барилгын хөгжлийн төв
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Эрүүл мэндийн яам