Түргэн тусламжийн автомашин /Баян-Өлгий, Цэнгэл, Улаанхус, Ногооннуур, Буянт сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
80,000,000.0
Төслийн нэр
Түргэн тусламжийн автомашин /Баян-Өлгий, Цэнгэл, Улаанхус, Ногооннуур, Буянт сум/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
"ПГЖМ"ХХК
Гэрээний дүн
79,740,000.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Түргэн туслажмийн автомашин /Баян-Өлгий, Цэнгэ, Улаанхус, Ногооннуур, Буянт сум/ нийлүүлэх ажлын гэрээ
"ПГЖМ"ХХК
Аймгийн засаг дарга
Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга
"ПГЖМ"ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Түргэн тусламжийн автомашин /Баян-Өлгий, Цэнгэл, Улаанхус, Ногооннуур, Буянт сум/ 80,000,000.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Түргэн тусламжийн автомашин /Баян-Өлгий, Цэнгэл, Улаанхус, Ногооннуур, Буянт сум/ 79,740,000.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2021001643
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 160.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIX.3.23
Аймаг, нийслэл
Баян-Өлгий
ТЕЗ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Тоног төхөөрөмж
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
160.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2021
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Аймгийн засаг дарга
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга