Улсын ерөнхий прокурорын газрын харьяа байгууллагуудын конторын барилга /Улсын хэмжээнд/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
53,044,000.0
Төслийн нэр
Улсын ерөнхий прокурорын газрын харьяа байгууллагуудын конторын барилга /Улсын хэмжээнд/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Гурван тамир ХХК
Гэрээний дүн
49,900,000.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
АРхангай аймгийн прокурорын газрын албаны орон сууцны их засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ
Гурван тамир ХХК
Хянагч байгууллага байхгүй
УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР
Гурван тамир ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Улсын ерөнхий прокурорын газрын харьяа байгууллагуудын конторын барилга /Улсын хэмжээнд/ 53,044,000.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Улсын ерөнхий прокурорын газрын харьяа байгууллагуудын конторын барилга /Улсын хэмжээнд/ 55,000,000.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
40%
Улсын ерөнхий прокурорын газрын харьяа байгууллагуудын конторын барилга /Улсын хэмжээнд/ 200,000,000.0 0.0 8.81% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
80%
Улсын ерөнхий прокурорын газрын харьяа байгууллагуудын конторын барилга /Улсын хэмжээнд/ 638,733,552.0 0.0 28.51% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
5
80%
Улсын ерөнхий прокурорын газрын харьяа байгууллагуудын конторын барилга /Улсын хэмжээнд/ 45,500,000.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2021001644
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 5,946.7 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XXII.1.6
Аймаг, нийслэл
Улсын хэмжээнд
Сум, дүүрэг
Завхан аймаг шууд
ТЕЗ
УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
7,946.7 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2021
Дуусах огноо
2022
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Хянагч байгууллага байхгүй
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР