Багц 3. Дотоодын цэргийн 05-р ангийн гадна дулаан, Цагдаа, дотоодын цэргийн нэгдсэн сургалтын төвийн дотор халаалтын систем, гадна цахилгааны кабель шинэчлэл

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
138,145,243.0
Төслийн нэр
Багц 3. Дотоодын цэргийн 05-р ангийн гадна дулаан, Цагдаа, дотоодын цэргийн нэгдсэн сургалтын төвийн дотор халаалтын систем, гадна цахилгааны кабель шинэчлэл
Төлөв
Хянасан
Компаны нэр
Энерго сервис монтаж ХХК
Гэрээний дүн
445,678,428.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН 05 ДУГААР АНГИЙН ГАДНА ДУЛААН, ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВИЙН ДОТОР ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ, ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ КАБЕЛЬ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГЭРЭЭ
Энерго сервис монтаж ХХК
Цагдаагийн ерөнхий газар
Цагдаагийн ерөнхий газар
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Цагдаагийн ерөнхий газар
Энерго сервис монтаж ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
30%
Багц 3. Дотоодын цэргийн 05-р ангийн гадна дулаан, Цагдаа, дотоодын цэргийн нэгдсэн сургалтын төвийн дотор халаалтын систем, гадна цахилгааны кабель шинэчлэл 138,145,243.0 0.0 31% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2021001103
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2021-01-20 01:11:38

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
X.4.2.1.3
ТЕЗ
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2021
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Цагдаагийн ерөнхий газар
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Цагдаагийн ерөнхий газар