Багц 4. Аймгийн цагдаагийн газрын барилгын засвар /Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
41,006,540.0
Төслийн нэр
Багц 4. Аймгийн цагдаагийн газрын барилгын засвар /Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Люкс сити ХХК
Гэрээний дүн
137,270,121.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газрын барилгын дотор засврын ажлын гэрээ
Люкс сити ХХК
Цагдаагийн ерөнхий газар
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Люкс сити ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Багц 4. Аймгийн цагдаагийн газрын барилгын засвар /Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум/ 41,006,540.0 0.0 30% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Багц 4. Аймгийн цагдаагийн газрын барилгын засвар /Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум/ 80,806,591.0 0.0 59% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
80%
Багц 4. Аймгийн цагдаагийн газрын барилгын засвар /Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум/ 15,456,990.0 0.0 11% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2021001104
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2021-01-20 01:12:46

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
X.4.2.1.4
ТЕЗ
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2021
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Цагдаагийн ерөнхий газар
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам