Төрийн ордны албан ажлын өрөө, нийтийн эзэмшлийн талбайн засвар, тохижилт

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
22,833,543.0
Төслийн нэр
Төрийн ордны албан ажлын өрөө, нийтийн эзэмшлийн талбайн засвар, тохижилт
Төлөв
Баталгаажуулсан
Компаны нэр
ТЗҮЭГ Барилга, инженер техникийн хэлтэс
Гэрээний дүн
150,000,000.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Төрийн ордны албан ажлын өрөө, нийтийн эзэмшлийн талбайн засвар, тохижилт
ТЗҮЭГ Барилга, инженер техникийн хэлтэс
Төр засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар
Төр засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Төр засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар
ТЗҮЭГ Барилга, инженер техникийн хэлтэс

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
50%
Төрийн ордны албан ажлын өрөө, нийтийн эзэмшлийн талбайн засвар, тохижилт 22,833,543.0 0.0 15.23% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Төрийн ордны албан ажлын өрөө, нийтийн эзэмшлийн талбайн засвар, тохижилт 56,231,231.0 0.0 37.5% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
80%
Төрийн ордны албан ажлын өрөө, нийтийн эзэмшлийн талбайн засвар, тохижилт 34,078,432.0 0.0 22.7% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
80%
Төрийн ордны албан ажлын өрөө, нийтийн эзэмшлийн талбайн засвар, тохижилт 36,856,794.0 0.0 24.57% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2021001126
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2021-02-01 12:01:56
  • Хүсэлт гаргагч ЗГХЭГ-Ганбаатар

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
V.1.2.2.1
ТЕЗ
МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2021
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Төр засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Төр засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар