Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Архангай, Төвшрүүлэх сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
64.7
Төслийн нэр
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Архангай, Төвшрүүлэх сум/
Төлөв
Илгээсэн
Компаны нэр
Тамирын цахиур ХХК
Гэрээний дүн
79.2 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Төвшрүүрэл сумын Баян-Өндөр багийн төвийн барилгын ажил
Тамирын цахиур ХХК
Аймгийн засаг дарга
Архангай аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Архангай аймгийн Засаг дарга
Тамирын цахиур ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
10%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Архангай, Төвшрүүлэх сум/ 64.7 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
50%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Архангай, Төвшрүүлэх сум/ 138.2 0.0 90% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
90%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Архангай, Төвшрүүлэх сум/ 258.4 0.0 71% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
100%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Архангай, Төвшрүүлэх сум/ 201.3 201.3 31% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2019001342
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:41:37
  • Хүсэлт гаргагч pos04
  • 2019 онд санхүүжих дүн 700.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
IV.1.29
Аймаг, нийслэл
Архангай
ТЕЗ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Төслийн ангилал
Хөрөнгө оруулалт
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
700.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2019
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Аймгийн засаг дарга
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Архангай аймгийн Засаг дарга