Замын хөдөлгөөний байнгын пост /улсын хэмжээнд/

Улсын хэмжээнд

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн: 36.1 Төслийн нэр: Замын хөдөлгөөний байнгын пост /улсын хэмжээнд/ Төлөв: Захиалагч хүлээж авсан
Компаны нэр: Гээт ХХК Гэрээний дүн: 74.5 (сая ₮) Гэрээний нэр: ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМ ДАХЬ ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БАЙНГЫН ПОСТЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ГЭРЭЭ
Гээт ХХК
Цагдаагийн ерөнхий газар
Цагдаагийн ерөнхий газар
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Цагдаагийн ерөнхий газар
Гээт ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц
1 Замын хөдөлгөөний байнгын пост /улсын хэмжээнд/ 36.1 0.0 48.3%
40%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2 Замын хөдөлгөөний байнгын пост /улсын хэмжээнд/ 29.3 0.0 40.49%
40%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3 Замын хөдөлгөөний байнгын пост /улсын хэмжээнд/ 30.4 0.0 40%
40%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4 Замын хөдөлгөөний байнгын пост /улсын хэмжээнд/ 22.9 0.0 29%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
5 Замын хөдөлгөөний байнгын пост /улсын хэмжээнд/ 21.2 0.0 27%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:

 • Төслийн дугаар 2019001416
 • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:41:53
 • Хүсэлт гаргагч pos04
 • 2019 онд санхүүжих дүн 1,275.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

 • Хуулийн дугаар: VIII.2.1.1
 • Аймаг, нийслэл: Улсын хэмжээнд
 • ТЕЗ: ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
 • Эдийн засгийн ангилал: Барилга байгууламж
 • Төслийн ангилал: Хөрөнгө оруулалт
 • Хүчин чадал:
 • Төсөвт өртөг: 3,375.0 (сая ₮)
 • Эхлэх огноо: 2018
 • Дуусах огноо: 2019
 • Хуулийн төсөлд:
 • Хянагч байгууллага: Цагдаагийн ерөнхий газар
 • Эрх шилжүүлсэн байгууллага: Цагдаагийн ерөнхий газар