Үерийн хамгаалалтын суваг, явган хүний замын ажил /Булган, Булган сум, 2 дугаар баг/

Булган

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн: 53.9 Төслийн нэр: Үерийн хамгаалалтын суваг, явган хүний замын ажил /Булган, Булган сум, 2 дугаар баг/ Төлөв: Илгээсэн
Компаны нэр: ВЭЛМОТ ХХК Гэрээний дүн: 539.2 (сая ₮) Гэрээний нэр: ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ, ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ
ВЭЛМОТ ХХК
Орон нутгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
Булган аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Булган аймгийн Засаг дарга
ВЭЛМОТ ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц
1 Үерийн хамгаалалтын суваг, явган хүний замын ажил /Булган, Булган сум, 2 дугаар баг/ 53.9 0.0 100%
10%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2 Үерийн хамгаалалтын суваг, явган хүний замын ажил /Булган, Булган сум, 2 дугаар баг/ 215.7 0.0 90%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3 Үерийн хамгаалалтын суваг, явган хүний замын ажил /Булган, Булган сум, 2 дугаар баг/ 269.6 0.0 50%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:

 • Төслийн дугаар 2019001589
 • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:42:35
 • Хүсэлт гаргагч pos04
 • 2019 онд санхүүжих дүн 565.3 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

 • Хуулийн дугаар: XI.1.96
 • Аймаг, нийслэл: Булган
 • ТЕЗ: БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД
 • Эдийн засгийн ангилал: Барилга байгууламж
 • Төслийн ангилал: Хөрөнгө оруулалт
 • Хүчин чадал:
 • Төсөвт өртөг: 565.3 (сая ₮)
 • Эхлэх огноо: 2019
 • Дуусах огноо: 2019
 • Хуулийн төсөлд:
 • Хянагч байгууллага: Орон нутгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
 • Эрх шилжүүлсэн байгууллага: Булган аймгийн Засаг дарга