Явган болон дугуйн зам, авто замын хашлага /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/

Сэлэнгэ

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн: 158,677,953.0 Төслийн нэр: Явган болон дугуйн зам, авто замын хашлага /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ Төлөв: Захиалагч хүлээж авсан
Компаны нэр: Эрмүүн зам ХХК Гэрээний дүн: 396,555,108.0 (сая ₮) Гэрээний нэр: Явган болон дугуйн зам, авто замын хашлага бродюр /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/
Эрмүүн зам ХХК
Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, хот байгуулалтын яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Барилга, хот байгуулалтын яам
Эрмүүн зам ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц
1 Явган болон дугуйн зам, авто замын хашлага /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ 158,677,953.0 0.0 40%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:

 • Төслийн дугаар 2019001610
 • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:42:41
 • Хүсэлт гаргагч pos04
 • 2019 онд санхүүжих дүн 450.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

 • Хуулийн дугаар: XI.1.117
 • Аймаг, нийслэл: Сэлэнгэ
 • ТЕЗ: БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД
 • Эдийн засгийн ангилал: Барилга байгууламж
 • Төслийн ангилал: Хөрөнгө оруулалт
 • Хүчин чадал:
 • Төсөвт өртөг: 450.0 (сая ₮)
 • Эхлэх огноо: 2019
 • Дуусах огноо: 2019
 • Хуулийн төсөлд:
 • Хянагч байгууллага: Барилгын хөгжлийн төв
 • Эрх шилжүүлсэн байгууллага: Барилга, хот байгуулалтын яам