Ус зайлуулах системийн зураг, төсөв /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, Найрамдал хотхон/

Говьсүмбэр

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн: 5,832,558.0 Төслийн нэр: Ус зайлуулах системийн зураг, төсөв /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, Найрамдал хотхон/ Төлөв: Захиалагч хүлээж авсан
Компаны нэр: Гидродизайн Инноваци ХХК Гэрээний дүн: 11,665,117.0 (сая ₮) Гэрээний нэр: Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ус зайлуулах системийн зураг төсөв боловсруулах ажил
Гидродизайн Инноваци ХХК
Говь-Сүмбэр аймгийн ГХБХБГ
Говь-Сүмбэр аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Говь-Сүмбэр аймгийн Засаг дарга
Гидродизайн Инноваци ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц
1 Ус зайлуулах системийн зураг, төсөв /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, Найрамдал хотхон/ 5,832,558.0 0.0 50%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:

 • Төслийн дугаар 2019001653
 • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:42:52
 • Хүсэлт гаргагч pos04
 • 2019 онд санхүүжих дүн 15.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

 • Хуулийн дугаар: XI.4.5
 • Аймаг, нийслэл: Говьсүмбэр
 • ТЕЗ: БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД
 • Төслийн ангилал: Хөрөнгө оруулалт
 • Хүчин чадал:
 • Төсөвт өртөг: 15.0 (сая ₮)
 • Эхлэх огноо: 2019
 • Дуусах огноо: 2019
 • Хуулийн төсөлд:
 • Хянагч байгууллага: Говь-Сүмбэр аймгийн ГХБХБГ
 • Эрх шилжүүлсэн байгууллага: Говь-Сүмбэр аймгийн Засаг дарга