Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өмнөговь, Номгон сум/

Өмнөговь Номгон

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн: 446.9 Төслийн нэр: Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өмнөговь, Номгон сум/ Төлөв: Захиалагч хүлээж авсан
Компаны нэр: Өгөөмөрбаян дэнж ХХК Гэрээний дүн: 3,066.7 (сая ₮) Гэрээний нэр: "Өмнөговь аймгийн Номгон сумын 320 хүүхдийн сургуулийн барилга барих ажлыг хийх" ажлын гэрээ
Өгөөмөрбаян дэнж ХХК
Барилгын хөгжлийн төв
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга
Өгөөмөрбаян дэнж ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц
1 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өмнөговь, Номгон сум/ 446.9 0.0 14.6%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өмнөговь, Номгон сум/ 418.6 0.0 59%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:

 • Төслийн дугаар 2019001682
 • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:43:02

Ерөнхий мэдээлэл

 • Хуулийн дугаар: XII.1.1.29
 • Аймаг, нийслэл: Өмнөговь
 • Сум, дүүрэг: Номгон
 • ТЕЗ: БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД
 • Эдийн засгийн ангилал: Барилга байгууламж
 • Төслийн ангилал: Хөрөнгө оруулалт
 • Хүчин чадал:
 • Төсөвт өртөг: 3,300.0 (сая ₮)
 • Эхлэх огноо: 2018
 • Дуусах огноо: 2019
 • Хуулийн төсөлд: 2020
 • Хянагч байгууллага: Барилгын хөгжлийн төв
 • Эрх шилжүүлсэн байгууллага: Өмнөговь аймгийн Засаг дарга