Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Говь-Алтай, Чандмань сум/

Говь-Алтай

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн: 398.6 Төслийн нэр: Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Говь-Алтай, Чандмань сум/ Төлөв: Баталгаажуулсан
Компаны нэр: Топ фасад монголиа" ХХК Гэрээний дүн: 1,988,500,000.0 (сая ₮) Гэрээний нэр: Чандмань сумын 320 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгын өргөтгөлийн ажил
Топ фасад монголиа" ХХК
Барилгын хөгжлийн төв
Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга
Топ фасад монголиа" ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц
1 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Говь-Алтай, Чандмань сум/ 398.6 0.0 80%
50%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Говь-Алтай, Чандмань сум/ 796.0 0.0 70%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:

 • Төслийн дугаар 2019001708
 • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:43:09
 • 2019 онд санхүүжих дүн 1,600.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

 • Хуулийн дугаар: XII.1.1.55
 • Аймаг, нийслэл: Говь-Алтай
 • ТЕЗ: БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД
 • Эдийн засгийн ангилал: Барилга байгууламж
 • Төслийн ангилал: Хөрөнгө оруулалт
 • Хүчин чадал:
 • Төсөвт өртөг: 2,200.0 (сая ₮)
 • Эхлэх огноо: 2018
 • Дуусах огноо: 2019
 • Хуулийн төсөлд:
 • Хянагч байгууллага: Барилгын хөгжлийн төв
 • Эрх шилжүүлсэн байгууллага: Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга