Сургуулийн спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
106.5
Төслийн нэр
Сургуулийн спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/
Төлөв
Захиалагч хүлээж авсан
Компаны нэр
"Бага хөгшин" ХХК
Гэрээний дүн
106.5 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Сургуулийн спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр/
"Бага хөгшин" ХХК
Өвөрхангай аймгийн ГХБХБГ
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга
"Бага хөгшин" ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
90%
Сургуулийн спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 106.5 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 20202006806
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:43:16

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.1.1.81
Аймаг, нийслэл
Өвөрхангай
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Төслийн ангилал
Хөрөнгө оруулалт
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
1,100.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2018
Дуусах огноо
2019
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Өвөрхангай аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга