Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Булаг баг/

Орхон

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн: 539.8 Төслийн нэр: Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Булаг баг/ Төлөв: Захиалагч хүлээж авсан
Компаны нэр: "Бодь Хангай" ХХК Гэрээний дүн: 800.0 (сая ₮) Гэрээний нэр: Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Булаг баг/
"Бодь Хангай" ХХК
Орхон аймгийн ГХБХБГ
Орхон аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Орхон аймгийн Засаг дарга
"Бодь Хангай" ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц
1 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Булаг баг/ 539.8 0.0 67%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Булаг баг/ 127.7 0.0 45%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:

 • Төслийн дугаар 2019001766
 • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:43:26
 • 2019 онд санхүүжих дүн 1,529.5 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

 • Хуулийн дугаар: XII.1.1.113
 • Аймаг, нийслэл: Орхон
 • ТЕЗ: БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД
 • Эдийн засгийн ангилал: Барилга байгууламж
 • Төслийн ангилал: Хөрөнгө оруулалт
 • Хүчин чадал:
 • Төсөвт өртөг: 2,029.5 (сая ₮)
 • Эхлэх огноо: 2018
 • Дуусах огноо: 2019
 • Хуулийн төсөлд:
 • Хянагч байгууллага: Орхон аймгийн ГХБХБГ
 • Эрх шилжүүлсэн байгууллага: Орхон аймгийн Засаг дарга