Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Булаг баг/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
405.9
Төслийн нэр
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Булаг баг/
Төлөв
Захиалагч хүлээж авсан
Компаны нэр
"Бодь Хангай" ХХК
Гэрээний дүн
800.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Булаг баг/
"Бодь Хангай" ХХК
Орхон аймгийн ГХБХБГ
Орхон аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Орхон аймгийн Засаг дарга
"Бодь Хангай" ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
90%
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Булаг баг/ 405.9 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
100%
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Булаг баг/ 283.0 283.0 80% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
100%
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Булаг баг/ 539.8 329.9 67% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
100%
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Булаг баг/ 127.7 127.7 45% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2019001766
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:43:26
  • 2019 онд санхүүжих дүн 1,529.5 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.1.1.113
Аймаг, нийслэл
Орхон
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Төслийн ангилал
Хөрөнгө оруулалт
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
2,029.5 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2018
Дуусах огноо
2019
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Орхон аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Орхон аймгийн Засаг дарга