Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
207.1
Төслийн нэр
Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/
Төлөв
Илгээсэн
Компаны нэр
НЬЮ СУВАГТ КОНСТРАКШН ХХК
Гэрээний дүн
1,607.2 (сая ₮)
Гэрээний нэр
XIII.1.1.167 ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА, 200 ОР /ХЭНТИЙ ӨМНӨДЭЛГЭР СУМ/
НЬЮ СУВАГТ КОНСТРАКШН ХХК
Барилгын хөгжлийн төв
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
НЬЮ СУВАГТ КОНСТРАКШН ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
10%
Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ 207.1 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
20%
Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ 423.0 0.0 90% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
10%
Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ 224.6 0.0 73% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
30%
Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ 304.2 0.0 73% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
5
20%
Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ 156.2 0.0 55% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 20202006864
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:43:34
  • 2019 онд санхүүжих дүн 1,777.7 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.1.1.139
Аймаг, нийслэл
Хэнтий
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Төслийн ангилал
Хөрөнгө оруулалт
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
2,227.7 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2018
Дуусах огноо
2019
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Барилгын хөгжлийн төв
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам