Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум/

Өвөрхангай

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн: 870.9 Төслийн нэр: Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум/ Төлөв: Захиалагч хүлээж авсан
Компаны нэр: "Химон констракшн" ХХК Гэрээний дүн: 3,200.0 (сая ₮) Гэрээний нэр: Сургуулийн барилга 320 суудал /Өвөрхангай Хархорин сум/
"Химон констракшн" ХХК
Өвөрхангай аймгийн ГХБХБГ
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга
"Химон констракшн" ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц
1 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 870.9 0.0 54.69%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 879.1 0.0 27.48%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:

 • Төслийн дугаар 2019001873
 • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:43:59
 • 2019 онд санхүүжих дүн 1,750.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

 • Хуулийн дугаар: XII.1.1.219
 • Аймаг, нийслэл: Өвөрхангай
 • ТЕЗ: БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД
 • Эдийн засгийн ангилал: Барилга байгууламж
 • Төслийн ангилал: Хөрөнгө оруулалт
 • Хүчин чадал:
 • Төсөвт өртөг: 3,500.0 (сая ₮)
 • Эхлэх огноо: 2019
 • Дуусах огноо: 2020
 • Хуулийн төсөлд: 2020
 • Хянагч байгууллага: Өвөрхангай аймгийн ГХБХБГ
 • Эрх шилжүүлсэн байгууллага: Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга