Сургуулийн барилга, 640 суудал /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 2 дугаар сургууль/

Говьсүмбэр

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн: 769,695,764.0 Төслийн нэр: Сургуулийн барилга, 640 суудал /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 2 дугаар сургууль/ Төлөв: Захиалагч хүлээж авсан
Компаны нэр: Идэрчандмань ХХК Гэрээний дүн: 5,490,120,919.0 (сая ₮) Гэрээний нэр: Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн барилгын ажлын гэрээ
Идэрчандмань ХХК
Говь-Сүмбэр аймгийн ГХБХБГ
Говь-Сүмбэр аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Говь-Сүмбэр аймгийн Засаг дарга
Идэрчандмань ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц
1 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 2 дугаар сургууль/ 769,695,764.0 0.0 23.14%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 2 дугаар сургууль/ 500,854,357.0 0.0 9.12%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:

 • Төслийн дугаар 2019001884
 • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:44:03
 • 2019 онд санхүүжих дүн 2,000.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

 • Хуулийн дугаар: XII.1.1.231
 • Аймаг, нийслэл: Говьсүмбэр
 • ТЕЗ: БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД
 • Эдийн засгийн ангилал: Барилга байгууламж
 • Төслийн ангилал: Хөрөнгө оруулалт
 • Хүчин чадал:
 • Төсөвт өртөг: 5,000.0 (сая ₮)
 • Эхлэх огноо: 2019
 • Дуусах огноо: 2020
 • Хуулийн төсөлд:
 • Хянагч байгууллага: Говь-Сүмбэр аймгийн ГХБХБГ
 • Эрх шилжүүлсэн байгууллага: Говь-Сүмбэр аймгийн Засаг дарга