Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Өвөрхангай, Бат-Өлзий, Хужирт, Зүүнбаян-Улаан сум/

Өвөрхангай

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн: 108.9 Төслийн нэр: Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Өвөрхангай, Бат-Өлзий, Хужирт, Зүүнбаян-Улаан сум/ Төлөв: ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр: "Орчлон Тулга" ХХК Гэрээний дүн: 48.5 (сая ₮) Гэрээний нэр: Цэцэрлэгийн засвар /Өвөрхангай Зүүнбаян-Улаан сум/
"Орчлон Тулга" ХХК
Өвөрхангай аймгийн ГХБХБГ
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга
"Орчлон Тулга" ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц
1 Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Өвөрхангай, Бат-Өлзий, Хужирт, Зүүнбаян-Улаан сум/ 108.9 0.0 100%
80%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:

 • Төслийн дугаар 2019002039
 • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:44:55
 • 2019 онд санхүүжих дүн 250.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

 • Хуулийн дугаар: XII.1.2.6
 • Аймаг, нийслэл: Өвөрхангай
 • ТЕЗ: БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД
 • Эдийн засгийн ангилал: Их засвар
 • Төслийн ангилал: Хөрөнгө оруулалт
 • Хүчин чадал:
 • Төсөвт өртөг: 450.0 (сая ₮)
 • Эхлэх огноо: 2018
 • Дуусах огноо: 2019
 • Хуулийн төсөлд:
 • Хянагч байгууллага: Өвөрхангай аймгийн ГХБХБГ
 • Эрх шилжүүлсэн байгууллага: Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга