Сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилт /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 1 дүгээр сургууль/

Говьсүмбэр

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн: 51,576,837.0 Төслийн нэр: Сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилт /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 1 дүгээр сургууль/ Төлөв: Захиалагч хүлээж авсан
Компаны нэр: Осо констракшн Гэрээний дүн: 249,941,178.0 (сая ₮) Гэрээний нэр: Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 1 дүгээр сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилтын ажил
Осо констракшн
Говь-Сүмбэр аймгийн ГХБХБГ
Говь-Сүмбэр аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Говь-Сүмбэр аймгийн Засаг дарга
Осо констракшн

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц
1 Сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилт /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 1 дүгээр сургууль/ 51,576,837.0 0.0 90%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2 Сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилт /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 1 дүгээр сургууль/ 103,153,674.0 0.0 41%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3 Сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилт /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 1 дүгээр сургууль/ 78.8 0.0 30%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:

 • Төслийн дугаар 2019002068
 • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:45:05
 • Хүсэлт гаргагч pos04
 • 2019 онд санхүүжих дүн 264.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

 • Хуулийн дугаар: XII.1.2.35
 • Аймаг, нийслэл: Говьсүмбэр
 • ТЕЗ: БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД
 • Эдийн засгийн ангилал: Их засвар
 • Төслийн ангилал: Хөрөнгө оруулалт
 • Хүчин чадал:
 • Төсөвт өртөг: 264.0 (сая ₮)
 • Эхлэх огноо: 2019
 • Дуусах огноо: 2019
 • Хуулийн төсөлд:
 • Хянагч байгууллага: Говь-Сүмбэр аймгийн ГХБХБГ
 • Эрх шилжүүлсэн байгууллага: Говь-Сүмбэр аймгийн Засаг дарга