Залуучууд театрын дээврийн засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/

Дархан-Уул

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн: 37.8 Төслийн нэр: Залуучууд театрын дээврийн засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/ Төлөв: Захиалагч хүлээж авсан
Компаны нэр: "Сигма-Эс"ХХК Гэрээний дүн: 195.0 (сая ₮) Гэрээний нэр: Залуучууд театрын дээвэр засвар
"Сигма-Эс"ХХК
Барилгын хөгжлийн төв
Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
"Сигма-Эс"ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц
1 Залуучууд театрын дээврийн засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/ 37.8 0.0 100%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2 Залуучууд театрын дээврийн засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/ 157.2 0.0 80%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:

 • Төслийн дугаар 2019002194
 • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:45:51
 • 2019 онд санхүүжих дүн 200.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

 • Хуулийн дугаар: XII.2.2.3
 • Аймаг, нийслэл: Дархан-Уул
 • ТЕЗ: БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД
 • Эдийн засгийн ангилал: Их засвар
 • Төслийн ангилал: Хөрөнгө оруулалт
 • Хүчин чадал:
 • Төсөвт өртөг: 200.0 (сая ₮)
 • Эхлэх огноо: 2019
 • Дуусах огноо: 2019
 • Хуулийн төсөлд:
 • Хянагч байгууллага: Барилгын хөгжлийн төв
 • Эрх шилжүүлсэн байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга