Соёлын төвийн барилгын их засвар /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
203.2
Төслийн нэр
Соёлын төвийн барилгын их засвар /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/
Төлөв
Баталгаажуулсан
Компаны нэр
Донж-Өргөө ХХК
Гэрээний дүн
499.9 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Соёлын төвийн барилгын их засвар /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/
Донж-Өргөө ХХК
Дорнод аймгийн ГХБХБГ
Дорнод аймгийн засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Дорнод аймгийн засаг дарга
Донж-Өргөө ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
50%
Соёлын төвийн барилгын их засвар /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/ 203.2 0.0 81% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
90%
Соёлын төвийн барилгын их засвар /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/ 47.5 0.0 40% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
40%
Соёлын төвийн барилгын их засвар /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/ 152,543,067.0 0.0 31% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2019002199
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:45:53
  • 2019 онд санхүүжих дүн 200.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.2.2.8
Аймаг, нийслэл
Дорнод
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Төслийн ангилал
Хөрөнгө оруулалт
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
530.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
2020
Хянагч байгууллага
Дорнод аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Дорнод аймгийн засаг дарга