Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
38.3
Төслийн нэр
Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/
Төлөв
Хянасан
Компаны нэр
Авто замын машин механизм
Гэрээний дүн
1,282.8 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2019 онд гүйцэтгэх авто замын засвар, арчлалтын ажлын захиалагч, гүйцэтгэгч нарын гэрээ
Авто замын машин механизм
Зам тээврийн хөгжлийн төв
Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Авто замын машин механизм

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
30%
Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/ 38.3 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
50%
Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/ 14.1 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
10%
Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/ 14.1 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
30%
Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/ 17.2 0.0 1.2% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
5
50%
Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/ 24.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 20202007427
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:46:56
  • 2019 онд санхүүжих дүн 30,000.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIII.1.2.15
Аймаг, нийслэл
Улсын хэмжээнд
Сум, дүүрэг
Улсын хэмжээнд
ТЕЗ
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Төслийн ангилал
Хөрөнгө оруулалт
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
30,000.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2019
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Зам тээврийн хөгжлийн төв
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Бичиг баримтын бүртгэл

  • Газар
  • Техникийн нөхцөл