Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнөговь сум/

Увс

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн: 178.7 Төслийн нэр: Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнөговь сум/ Төлөв: ТХОГ хүлээж авсан
Компаны нэр: "Тэргүүн саруул зам" ХХК Гэрээний дүн: 3,606.8 (сая ₮) Гэрээний нэр: Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнөговь сум/
"Тэргүүн саруул зам" ХХК
Зам тээврийн хөгжлийн төв
Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Зам, тээврийн хөгжлийн яам
"Тэргүүн саруул зам" ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц
1 Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнөговь сум/ 178.7 0.0 98%
60%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2 Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнөговь сум/ 618.3 617.4 93%
100%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3 Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнөговь сум/ 947.4 947.4 76%
100%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:

 • Төслийн дугаар 2019002370
 • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:47:02
 • Хүсэлт гаргагч pos04
 • 2019 онд санхүүжих дүн 2,455.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

 • Хуулийн дугаар: XIII.2.1.3
 • Аймаг, нийслэл: Увс
 • ТЕЗ: ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД
 • Эдийн засгийн ангилал: Барилга байгууламж
 • Төслийн ангилал: Хөрөнгө оруулалт
 • Хүчин чадал:
 • Төсөвт өртөг: 3,955.0 (сая ₮)
 • Эхлэх огноо: 2018
 • Дуусах огноо: 2019
 • Хуулийн төсөлд:
 • Хянагч байгууллага: Зам тээврийн хөгжлийн төв
 • Эрх шилжүүлсэн байгууллага: Зам, тээврийн хөгжлийн яам