Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Жинст сум/

Баянхонгор Жинст

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн: 102.9 Төслийн нэр: Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Жинст сум/ Төлөв: Илгээсэн
Компаны нэр: Шинэ өлгийн зам ХХК Гэрээний дүн: 756.9 (сая ₮) Гэрээний нэр: Жинст сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга
Шинэ өлгийн зам ХХК
Барилгын хөгжлийн төв
Баянхонгор аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Баянхонгор аймгийн Засаг дарга
Шинэ өлгийн зам ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц
1 Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Жинст сум/ 102.9 0.0 14%
10%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2 Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Жинст сум/ 102.9 0.0 14%
10%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3 Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Жинст сум/ 297.8 297.8 39%
100%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:

 • Төслийн дугаар 2019002527
 • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:48:12
 • 2019 онд санхүүжих дүн 400.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

 • Хуулийн дугаар: XVII.1.63
 • Аймаг, нийслэл: Баянхонгор
 • Сум, дүүрэг: Жинст
 • ТЕЗ: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
 • Эдийн засгийн ангилал: Барилга байгууламж
 • Төслийн ангилал: Хөрөнгө оруулалт
 • Хүчин чадал:
 • Төсөвт өртөг: 826.7 (сая ₮)
 • Эхлэх огноо: 2019
 • Дуусах огноо: 2020
 • Хуулийн төсөлд: 2020
 • Хянагч байгууллага: Барилгын хөгжлийн төв
 • Эрх шилжүүлсэн байгууллага: Баянхонгор аймгийн Засаг дарга