Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/

Улсын хэмжээнд

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн: 47.1 Төслийн нэр: Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/ Төлөв: Илгээсэн
Компаны нэр: Бөртэ трейд ХХК Гэрээний дүн: 48.8 (сая ₮) Гэрээний нэр: Эрүүл мэндийн төвийн их засвар /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/
Бөртэ трейд ХХК
Барилгын хөгжлийн төв
Эрүүл мэндийн яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Эрүүл мэндийн яам
Бөртэ трейд ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц
1 Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/ 36.2 0.0 80%
10%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2 Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/ 87.3 0.0 23%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3 Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/ 162.6 0.0 100%
10%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4 Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/ 266.9 245.1 70%
100%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
5 Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/ 59.2 59.2 100%
100%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:

 • Төслийн дугаар 2019002546
 • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:48:20
 • 2019 онд санхүүжих дүн 2,000.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

 • Хуулийн дугаар: XVII.2.7
 • Аймаг, нийслэл: Улсын хэмжээнд
 • ТЕЗ: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
 • Эдийн засгийн ангилал: Их засвар
 • Төслийн ангилал: Хөрөнгө оруулалт
 • Хүчин чадал:
 • Төсөвт өртөг: 2,000.0 (сая ₮)
 • Эхлэх огноо: 2019
 • Дуусах огноо: 2019
 • Хуулийн төсөлд:
 • Хянагч байгууллага: Барилгын хөгжлийн төв
 • Эрх шилжүүлсэн байгууллага: Эрүүл мэндийн яам