Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

Өвөрхангай

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн: 279.0 Төслийн нэр: Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ Төлөв: Захиалагч хүлээж авсан
Компаны нэр: "Нуган трейд" ХХК Гэрээний дүн: 279.0 (сая ₮) Гэрээний нэр: Өвөрхангай аймаг Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ
"Нуган трейд" ХХК
Хянагч байгууллага байхгүй
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга
"Нуган трейд" ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц
1 Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 279.0 0.0 100%
90%
Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:

 • Төслийн дугаар 2019002558
 • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:48:26
 • 2019 онд санхүүжих дүн 300.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

 • Хуулийн дугаар: XVII.3.2
 • Аймаг, нийслэл: Өвөрхангай
 • ТЕЗ: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
 • Эдийн засгийн ангилал: Тоног төхөөрөмж
 • Төслийн ангилал: Хөрөнгө оруулалт
 • Хүчин чадал:
 • Төсөвт өртөг: 300.0 (сая ₮)
 • Эхлэх огноо: 2019
 • Дуусах огноо: 2019
 • Хуулийн төсөлд:
 • Хянагч байгууллага: Хянагч байгууллага байхгүй
 • Эрх шилжүүлсэн байгууллага: Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга