Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
10%
XV.1.1.59 Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/ 642,579,693.0 0.0 14% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
10%
XIII.1.1.143 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/ 533,310,906.0 0.0 90% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
10%
XIII.1.1.143 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/ 533,310,906.0 0.0 90% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
10%
XIII.1.1.143 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/ 533,310,906.0 0.0 90% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
10%
XIII.1.1.143 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/ 533,310,906.0 0.0 90% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
10%
XIX.2.3.22 Нэгдсэн эмнэлгийн мэс заслын тасгийн дээврийн засвар /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ 69,420,365.0 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
10%
XII.1.79 Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 25 дугаар хороо, Цоглог хотхон, 19 дүгээр хороо, 61 дүгээр байр/ 37,178,189.0 0.0 62% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
10%
XIV.1.51 Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Хэнтий, Батширээт сум/ 121.7 0.0 6% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
10%
XI.2.1.2 Хөгжил политехник коллежийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/ 378,350,297.0 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
10%
XI.2.1.2 Хөгжил политехник коллежийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/ 219,625,079.0 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр