Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
100%
XI.1.33 Сумын төвийн төвлөрсөн дулаан, цэвэр, бохир усны шугам, сүлжээ, барилга байгууламж /Дорноговь, Даланжаргалан сум/ 395.0 395.0 70.14% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
90%
XIII.1.1.16 Соёлын төвийн барилга /Увс, Давст сум/ 435.7 0.0 79% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
40%
XII.5.1.4.48 Цэцэрлэгийн барилын засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум 1 дүгээр цэцэрлэг / 44.4 0.0 100% Захиалагч буцаасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
90%
XVIII.2.1.1 Авлигатай тэмцэх газрын узелийн өрөө болон цахилгаан шитний өрөөний их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 24.3 0.0 100% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
0%
XII.5.1.4.52 Сургуулийн уурийн зуухны барилга, халаалтын тогоо, дулаан хангамжийн шугамын засвар, /Төв, Баянжаргалан сум/ 48.4 0.0 100% Буцсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
90%
XII.1.1.26 Дотуур байрын барилга, 60 ор /Сэлэнгэ, Түшиг сум/ 269.1 0.0 80% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
100%
IV.1.3.1 Багийн Засаг дарга, эмч нарын мотоцикл /Архангай, Эрдэнэбулган, Цэнхэр, Төвшрүүлэх сум/ 57.7 42.0 100% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
100%
IX.4.1.2 Хил хамгаалах байгууллагын тусгай бэлтгэл, нөхөн сэргээх төвийн барилгын дуусгал /Төв, Сэргэлэн сум/ 222.6 222.6 26.19% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
100%
XII.1.1.55 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өмнөговь, Номгон сум/ 100.0 100.0 75.3% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
90%
X.3.3.1.2 ХНХЯ-ны харьяа байгууллагуудын тоног төхөөрөмж, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний төвийн тоног төхөөрөмж 46.5 0.0 100% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр