Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
90%
XI.1.7 Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Ховд, Жаргалант сум/ 169.6 0.0 6% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
90%
XII.1.1.336 Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Норовлин сум/ 288.0 0.0 32% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
100%
XI.1.52 Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Дархан-Уул, Дархан сум, 5 дугаар баг/ 514.2 514.2 28.54% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
90%
IV.1.32 Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Говь-Алтай, Алтай сум/ 500.0 0.0 45.46% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
30%
XII.2.1.8 Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Баянхонгор, Гурванбулаг сум/ 370.0 0.0 69% Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
10%
XII.2.1.8 Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Баянхонгор, Гурванбулаг сум/ 370.0 0.0 69% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
100%
XI.2.10 Нийтийн эзэмшлийн байруудын засвар, тохижилт /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 8, 9, Өргөө баг/ 67.7 67.7 100% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
90%
XII.1.1.245 Сургуулийн барилга, 960 суудал /Хөвсгөл, Тариалан сум/ 699.1 0.0 17.65% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
90%
XV.3.2 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ 344,940,270.0 0.0 100% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
90%
XV.3.2 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ 337,500,000.0 0.0 100% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр