Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
10%
XIII.2.1.3 Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/ 1,158.5 0.0 55% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
10%
VIII.2.1.11 Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 44.2 0.0 1.5% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
10%
XI.3.13 Хот тохижилтын тусгай зориулалтын автомашин /Хэнтий, Хэрлэн сум/ 579.4 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
50%
XVII.2.23 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/ 84.2 0.0 26.4% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
10%
V.1.21 Хөв цөөрөм байгуулах /Хэнтий, Цэнхэрмандал сум/ 64.1 0.0 65.04% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
50%
XII.2.1.50 Ханхэнтий чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/ 228.4 0.0 7.4% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
10%
XII.1.1.279 Сургуулийн спорт заалын өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/ 252.2 0.0 25% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
10%
XII.3.1.1 Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 42.6 0.0 22% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
10%
IV.1.14 Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хэнтий, Галшар сум/ 146.2 0.0 86% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
60%
XII.1.2.35 Сургуулийн барилгын их засвар /Ховд, Зэрэг сум/ 78.8 0.0 30% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр