Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
50%
VIII.3.1.1 Татварын хэлтсийн барилга /Улаанбаатар, Хөвсгөл, Увс, Баянхонгор/ 126,412,516.0 0.0 6.1% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
10%
XI.1.9 Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/ 1,043.8 0.0 13.11% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
50%
VIII.3.3.1 Татварын ерөнхий газрын харьяа байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ 90,500,000.0 0.0 100% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
60%
VIII.3.2.1 Татварын ерөнхий газрын харьяа байгууллагуудын барилгын их засвар /Улсын хэмжээнд/ 19,990,614.0 0.0 100% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
50%
IX.4.3.1 Хил хамгаалах байгууллагын авто парк шинэчлэл /Улсын хэмжээнд/ 544.5 0.0 77.6% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
50%
XII.5.1.4.71 Сургуулийн барилгын засвар /Хөвсгөл, мөрөн сум, Гурван-Эрдэнэ сургууль 74.0 0.0 67.25% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
60%
XII.2.1.19 Соёлын төвийн барилга, 150 суудал /Говь-Алтай, Бугат сум/ 228.6 0.0 65% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
50%
XII.6.1.3.77 Баян-Өлгий аймгийн Театрт лед дэлгэц, хөгжим худалдан авах 114.8 0.0 100% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
10%
XII.1.1.50 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Булган, Бугат сум/ 108.7 0.0 35.6% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
50%
VII.3.1 Элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газруудын тоног төхөөрөмж 93.4 0.0 100% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр