Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
20%
XI.2.20 Орон сууцын байруудын дээврийн их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 5, 6 дугаар хороо, 41, 45, 51, 52, 54 дүгээр байр/ 85.9 0.0 36% Хянагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
50%
XII.3.2.1 Спортын ордны "А" заалын барилгын их засвар /Булган, Булган сум/ 208.9 0.0 100% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
90%
III.2.1.2 Мэргэжлийн хяналтын газрын барилга /Завхан, Улиастай сум/ 539.2 0.0 24% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
100%
IX.1.1.3 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын иргэдэд үйлчлэх төвийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/ 145.6 145.6 72.2% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
100%
IX.2.1.3 Усан спорт цогцолбор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Найрамдал зуслан/ 547.8 547.8 66% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
100%
XI.1.6 Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Дархан-Уул, Дархан сум, 7, 8 дугаар баг/ 514,791,644.0 510,243,211.0 39.9% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
100%
XI.1.6 Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Дархан-Уул, Дархан сум, 7, 8 дугаар баг/ 162,257,109.0 161,070,883.0 27.66% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
100%
XII.1.1.164 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 62 дугаар цэцэрлэг/ 133.5 133.5 10.2% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
100%
XII.1.1.103 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Төв, Баян-Өнжүүл сум/ 160.8 160.7 20% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
100%
XII.1.1.67 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 450 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 24 дүгээр сургууль/ 909.5 202.9 30% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр