Санхүүжилт

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц Төлөв
1 IV.1.31 Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Булган, Могод сум/ 479.9 0.0 60%
50%
Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
2 XII.1.1.266 Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, спорт заалын өргөтгөл /Дархан-Уул, Дархан сум, Од цогцолбор сургууль/ 147.5 0.0 80%
10%
Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
3 XIII.1.1.36 Баянбулаг Булаг баг хоорондын авто зам, явган хүний зам, гудамжны тохижилт /Орхон, Баян-Өндөр сум/ 440.1 0.0 45%
10%
Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
4 XII.3.1.25 Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/ 330.4 0.0 69%
60%
ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
5 XII.1.1.233 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум, 2 дугаар сургууль/ 569.0 0.0 12.5%
10%
Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
6 XII.1.1.140 Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Хэрлэн сум/ 205.0 0.0 46%
10%
Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
7 XII.1.1.355 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Хужирт сум/ 308.6 0.0 74%
60%
ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
8 XII.1.1.168 Албан бус насан туршийн боловсрол төвийн барилга /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ 470.0 0.0 12.06%
30%
Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
9 XII.1.1.205 Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/ 602.2 0.0 70%
10%
Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
10 XII.1.1.170 Бага сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Баян-Овоо сум/ 620.9 0.0 30%
30%
Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр: