Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
10%
XII.1.1.102 Сургуулийн дотуур байрын барилга /Орхон, Жаргалант сум/ 289.9 0.0 89.49% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
10%
XIII.1.1.27 Орхон-Хишиг-Өндөр сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Булган/ 1,441.7 0.0 15.071% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
60%
XII.1.1.60 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/ 328.9 0.0 21.5% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
50%
XII.2.1.66 Соёлын төвийн барилга /Архангай, Жаргалант сум/ 69.3 0.0 14% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
50%
XI.4.1 Сумын төвийн дахин төлөвлөлтийн зураг төсөв /Архангай, Ихтамир сум/ 28.9 0.0 30% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
50%
XVII.2.17 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Зүүнбүрэн сум/ 16.9 0.0 100% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
50%
XII.6.1.3.43 Архангай аймгийн Төвшрүүлэх, Цэнхэр сумдын ерөнхий боловсролын сургуульд гал тогооны тоног төхөөрөмж худалдан авах 11.9 0.0 100% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
50%
IX.2.1.1 Дотоод хэргийн их сургуулийн спорт цогцолбор, номын сангийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 936.1 0.0 6.9% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
10%
XII.1.1.121 Цэцэрлэгийн барилга /Дорноговь, Замын-Үүд сум/ 104.9 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
10%
XVII.1.7 Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 1,680.9 0.0 24% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр