Санхүүжилт

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц Төлөв
1 XII.1.1.57 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, Шинэ эхлэл сургууль/ 155.4 0.0 16%
10%
Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
2 IX.3.1.1 Хөгжил политехник коллежийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/ 777.4 0.0 41%
10%
Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
3 XI.2.21 Орон сууцын байруудын дээвэр, гадна фасад засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 10 дугаар хороо, 18, 22, 26, 41, 43, 46 дугаар байр/ 225.1 0.0 51%
10%
Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
4 XVII.2.8 Эрүүл мэндийн салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 329.9 0.0 100%
90%
Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
5 XVII.1.64 Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/ 283.9 0.0 36%
10%
Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
6 XII.1.2.61 Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Увс, Улаангом сум, 5 дугаар цэцэрлэг/ 67.8 0.0 67.9%
90%
Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
7 XII.1.1.354 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 313.5 0.0 40%
60%
ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
8 XII.1.1.231 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 2 дугаар сургууль/ 769,695,764.0 0.0 23.14%
90%
Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
9 XI.1.87 Сумын төвийн явган хүний зам, 0.5 км /Сэлэнгэ, Сайхан сум/ 25,000,000.0 0.0 70%
30%
Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
10 XII.1.1.219 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 870.9 0.0 54.69%
60%
ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр: