Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
100%
XI.1.84 Сумын төвийн гадна цэвэр усны шугам /Хэнтий, Норовлин сум/ 49.7 49.7 100% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
100%
XII.1.1.42 Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/ 319.1 319.1 17% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
30%
XIII.1.1.68 Соёлын төвийн барилга /Дундговь, Дэлгэрцогт сум/ 101.2 0.0 10% Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
90%
V.1.4 Өгийнуурын бохирдолт, ширгэлтээс хамгаалах, урсцыг сайжруулах /Архангай/ 522.8 0.0 93% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
20%
XII.1.1.198 Сургуулийн барилга буулгаж, шинээр барих, 640 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар сургууль/ 50,000,000.0 0.0 1% Хянагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
90%
XII.1.1.24 Дотуур байрын барилга, 150 ор /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/ 452.1 0.0 89.71% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
100%
XVIII.2.6.34 Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн цахилгаан шатны засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 183.5 183.5 100% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
100%
XVII.1.29 Эрчим хүчний хүчин чадлыг өргөтгөх, ухаалаг тарифт тоолуур нэвтрүүлэх /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7 дугаар баг/ 284.9 284.9 100% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
90%
XIV.1.1.6 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Хэрлэн сум/ 2,067.5 0.0 100% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
90%
XII.1.1.213 Сургуулийн барилга, 480 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум, 3 дугаар баг/ 645.7 0.0 12% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр