Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
60%
IX.6.3.3 Гэр хорооллын нийтийн эзэмшлийн талбайн камержуулалт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/ 112.1 0.0 100% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
100%
XII.1.1.46 Сургуулийн барилга, 240 суудал /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр сум/ 922.2 922.2 69% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
60%
IX.6.3.2 Гэр хорооллын гудамж талбайн камержуулалт, автомашин /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/ 84.0 0.0 100% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
50%
V.1.14 Аялал жуулчлалын замын тэмдэглэгээ, самбар /Архангай, Булган, Ихтамир, Өндөр-Улаан, Цахир, Тариат, Хангай, Чулуут, Жаргалант сум/ 87.7 0.0 100% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
40%
XII.1.2.79 Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Мандал сум, Хэрх тосгон, Янзагахан цэцэрлэг/ 188.7 0.0 80% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
30%
XIV.1.1.38 Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, 2 км /Баян-Өлгий, Сагсай сум/ 625.3 0.0 86% Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
30%
XIV.1.1.35 Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/ 207.0 0.0 86% Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
90%
XVII.2.7.15 Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын ариутгах татуурга, шугамын ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 6 дугаар хороо/ 49.0 0.0 100% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
80%
VII.3.1 Элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газруудын тоног төхөөрөмж 70.1 0.0 100% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
100%
XIV.1.1.42 Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/ 2,005.5 2,005.5 89.39% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр