Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
90%
XII.1.1.18 Дотуур байрын барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Сант сум/ 366.9 0.0 88% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
90%
XIII.1.1.19 Соёлын төвийн барилга, 150 суудал /Говь-Алтай, Бугат сум/ 378.0 0.0 24% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
60%
XVIII.3.9 Өрхийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Уртын гол, Шанд, Их залуу, Оюут, Согоот, Уурхайчин баг/ 25.0 0.0 100% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
100%
X.3.3.1.1 ХНХЯ-ны харьяа байгууллагуудын тоног төхөөрөмж, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын сувилалын эмчилгээний тоног төхөөрөмж 17.9 17.9 100% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
90%
XVIII.3.27 Хавдар судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 311.0 0.0 100% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
0%
XII.1.1.200 Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Согоог баг/ 189.8 0.0 20% Буцсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
80%
XII.6.1.3.11 Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт зааланд техник хэрэгсэл худалдан авах 553.5 0.0 100% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
90%
XVIII.3.27 Хавдар судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 1,165.0 0.0 100% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
80%
XII.6.1.3.48 Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын ерөнхий боловсролын сургуульд тавилга тоног төхөөрөмж худалдан авах 5.0 0.0 100% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
90%
XVIII.3.13 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11, 15, 16, 17, 18, 19 дүгээр хороо/ 127.0 0.0 100% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр