Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
80%
IV.1.3.6 Засаг даргын Тамгын газрын авто парк шинэчлэл /Увс, Цагаанхайрхан, Тэс сум/ 40.0 0.0 10% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
90%
XX.1.3 Прокурорын газрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/ 347.0 0.0 21.98% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
80%
XVIII.3.33 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ 97.7 0.0 100% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
40%
XIII.1.1.35 Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Сүхбаатар, Уулбаян сум/ 123.0 0.0 8% Захиалагч буцаасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
100%
XX.1.4 Прокурорын газрын барилга /Завхан, Улиастай сум/ 700.8 700.8 39% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
100%
XVIII.2.6.11 Эрүүл мэндийн төвийн их засвар /Төв, Мөнгөнморьт сум/ 119.2 119.2 50.7% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
100%
XII.1.1.77 Сургуулийн барилга, 920 суудал /Төв, Батсүмбэр сум/ 475.7 475.7 42.6% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
80%
XVIII.3.33 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ 418.0 0.0 100% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
100%
XVII.1.28 Цахилгааны шугам сүлжээ /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ 159.2 159.2 100% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
60%
XII.1.1.59 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Ренчинлхүмбэ сум/ 390.0 0.0 76% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр