Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
80%
IV.3.14 Засаг даргын Тамгын газрын тоног төхөөрөмж /Увс, Баруунтуруун, Давст, Сагил сум/ 35.9 0.0 100% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
10%
XII.1.1.87 Сургуулийн барилга, спорт заал, 240 суудал /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, Цагааннуур тосгон/ 599.5 0.0 26.1% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
10%
XVII.1.19 Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 503.3 0.0 73% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
30%
XVII.1.28 Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Говь-Алтай, Цээл сум/ 79.7 0.0 100% Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
20%
XVII.1.2 Бүсийн оношилгоо эмчилгээний хүчилтөрөгчийн станц /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 79.7 0.0 75% Хянагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
20%
XII.1.1.24 Дотуур байрын барилга, 150 ор /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/ 452.1 0.0 89.71% Хянагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
50%
XII.1.2.16 Сургуулийн барилгын дээврийн их засвар /Сүхбаатар, Уулбаян сум/ 67.8 0.0 47% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
60%
XIV.3.1.1 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны тоног төхөөрөмж Багц-1 1,211.3 0.0 98% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
60%
XIV.3.1.1 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны тоног төхөөрөмж Багц-1 67.3 0.0 100% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
60%
XI.3.3 Нийтийн тээврийн автобусны парк шинэчлэл, 2 ш /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ 117.7 0.0 100% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр