Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
10%
XIII.1.1.35 Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Сүхбаатар, Уулбаян сум/ 450.0 0.0 71% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
10%
XVIII.1.16 Сэргээн засах төвийн барилга, 36 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/ 438.9 0.0 11.6% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
10%
XII.1.1.92 Сургуулийн барилгын комплекс, 320 суудал /Хөвсгөл, Улаан-Уул сум/ 46.0 0.0 94% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
10%
XII.1.1.99 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 44 дүгээр сургууль/ 528.2 0.0 20.4% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
10%
XII.1.1.71 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Увс, Наранбулаг сум/ 608.0 0.0 71% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
10%
XX.1.5 Прокурорын газрын барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 1,134.7 0.0 25% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
10%
XIII.1.1.27 Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Галуут сум/ 322.0 0.0 16% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
10%
IX.6.3.1 Гудамж талбайн камержуулалт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 2 дугаар хороо “ТОСА” худалдааны төв, 3 дугаар хороо Нарны гүүр, “Барс” худалдааны төв, Улаанбаатар өртөө, 20 дугаар хороо “Хархорин” худалдааны төв, Эрчим хүчний гудамж/ 140.9 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
10%
XII.5.1.4.41 Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Орхон, Баян-Өндөр , Бүрэнбүст баг, 15-р цэцэрлэг / 40.7 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
10%
XIV.1.1.11 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/ 591.5 0.0 63.4% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр