Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
40%
XIII.1.1.195 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Яргуйт баг/ 50,000,000.0 0.0 13% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
60%
XIII.1.3.9 Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 35,392,000.0 0.0 100% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
80%
XIX.1.11 Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга /Ховд, Алтай сум/ 200.0 0.0 38.3% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
80%
XI.1.1.4 Хүүхдийн зуслан байгуулах /Дорноговь/ 625,621,174.0 0.0 70% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
30%
XIII.1.1.184 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Арбулаг сум/ 50,000,000.0 0.0 15% Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
80%
XV.1.1.26 Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ 1,804,456,282.0 0.0 43% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
80%
XIX.1.24 Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор /Өмнөговь, Манлай сум/ 149.5 0.0 10% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
80%
X.3.3.1 Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын программ хангамж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл /Улсын хэмжээнд/ 2,580,914,644.0 0.0 100% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
60%
IV.1.1.1 Замын-Үүд чөлөөт бүсийн дохиолол, хамгаалалтын нэгдсэн систем /Дорноговь, Замын-Үүд сум/ 1,326,723,044.0 0.0 88.43% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
80%
XIX.1.6 Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 300 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ 500.0 0.0 3% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр